II Dolnośląski Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych

14 i 15 grudnia Jawor stał się stolicą filmu nieprofesjonalnego na Dolnym Śląsku. Tu bowiem, już po raz drugi zorganizowano Dolnośląski Przegląd Filmów Nieprofesjonalnych.

Uroczystego otwarcia przeglądu dokonał dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego Ryszard Badoń. W imieniu organizatorów gości powitał Janusz Kredoszyński – komisarz przeglądu. Do oceny nadesłanych filmów zaproszono: Andrzeja Jurgę z Warszawy - reżysera filmowego, Gerarda Kurnickiego – literata z Poznania, Henryka Pachę z Ośrodka Telewizji Polskiej we Wrocławiu oraz zasłużonego filmowca- amatora, Józefa Milkę. W przerwach między projekcjami  żywo dyskutowano o tym, co się ukazało do tej pory na Przeglądzie. Dobrze również spisywała się projektornia, pod kierownictwem Antoniego Korybskiego.  Gościem przeglądu był Willem Kobuleti z Czechosłowacji, prezentujący swój dorobek filmowy. W jednych obradach jury nagrodziło pierwszymi miejscami film „Martwe liście” Janusza Kredoszyńskiego z Jawora. Drugą nagrodę uzyskał film „Dzwony” filmowca z Jeleniej Góry, natomiast trzecie miejsce przyznano Elżbiecie Deptule z Jeleniej Góry za film „Urojenia”. Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym wręczono nagrody pieniężne. Natomiast nagrodę dziennikarza akredytowanych na przeglądzie otrzymała Ewa Deptuła z Jeleniej Góry .

Informacja o ciasteczkach