Jaworowi - Ludzie. Co Wy tu robicie? Budujecie mosty, dla Pani Starosty? - Nie, filmujemy.

Pierwszym operatorem kamery filmowej w Jaworze oraz montażystą był Janusz Kredoszyński, Józef Noworól wraz z zespołem tworzyli fundamenty jaworskiego dziennikarstwa, którego okiem była kamera prowadzona przez P. Kredoszyńskiego. Najmilsze wspomnienie może być takie: Krystyna Czubówna - to nazwisko lektora -znane, cenione i lubiane. Jak się okazuje, jaworzanie nie gęsi i swojego lektora mają. W tych latach była to Maria Rerie- Reczuch. To właśnie głos P. Marii wiedzie Państwa po historii Jawora uwiecznionych na celuloidzie i szpuli taśm. Zapraszamy na strony 1984 oraz 1986. Tam znajdziecie Państwo materiały wraz z opisem.
Image
Image

Jaworowi Ludzie

Publikacja na nowej stronie internetowej zdigitalizowanych historycznych materiałów filmowych, nagranych w Jaworze i regionie w roku 1984 oraz 1986.
Jest to zbiór materiałów wideo z kronik filmowych tego okresu.
Materiały dotyczą historii miasta Jawora w województwie Dolnośląskim.
Projekt pozwoli na zebranie wspólnie z mieszkańcami bazy historycznego video miasta Jawora. Materiały wideo w zakładkach 1984 oraz 1986.

Oglądaj, jak lubisz historię naszego miasta.

Zdigitalizowane materiały zostały podzielone na Kwartalniki, oraz poszczególne materiały zawierające opis dla osób niesłyszących - Kroniki. Kroniki posiadają plik txt, w którym jest zapisany tekst lektora, Marii Jarie-Reczuch.

Różowy Las - opowieść Janusza Kredoszyńskiego

Różowy Las - opowieść Janusza Kredoszyńskiego

Różowy las - zapowiedź

Różowy Las

Janusz Kredoszyński realizując kwartalniki pamiętał o opowieściach. "Malinka" i "Różowy las", to te opowieści co łączyły młodzież i dorosłych w ponad czasowym przekazie. Dziś zapraszamy do "Różowego lasu". Materiał realizowany w okolicach Bolkowa.

Image

Projekt tworzyli:

Image

Anita

Image

Krzysztof

Image
Image

Kaim

Image

Darecki

Image
Image