KRONIKI - 1984 (z txt)

Spotkanie z muzyką

est faktem powszechnie znanym, że stopień zaawansowania muzycznego naszego społeczeństwa jest przerażająco niski.

I nie może być inaczej skoro brak nam płyt z podstawową literaturą muzyczną. Brak w miarę porządnego sprzętu do ich odtwarzania, brak książek traktujących o muzyce w sposób przystępny i atrakcyjny. Muzyka niemal zupełnie została wyrugowana ze szkolnictwa tak podstawowego jak i średniego. Próbą minimalnego choć wypełnienia luki w tej materii było utworzenie przy Miejskiej Bibliotece Publicznej Działu Muzycznego, jedynego w woj. legnickim. Czy próba ta się powiodła? Na to pytanie odpowiedziało już życie.

Informacja o ciasteczkach