VII Sesja Rady Miejskiej

W dniu 17 grudnia 1985 roku w Sali Urzędu Miejskiego odbyła się VIII sesja Miejskiej Rady Narodowej w Jaworze,

którą otworzył przewodniczący Jerzy Radzio. Prezes Zarządu Miejskiego Ligii Obrony Kraju Tadeusz Cepel wręczył naczelnikowi miasta honorowy dyplom za działalność w Lidze przyznany przez zarząd główny. Jerzy Radzio poprosił Radę o przyjęcie jego rezygnacji z funkcji przewodniczącego, motywując swoją prośbę przejściem do pracy w aparacie partyjnym na szczeblu wojewódzkim. Radni przyjęli rezygnację Jerzego Radzio, składając mu podziękowania za dotychczasową owocną pracę w Radzie. W imieniu pracowników urzędu kwiaty i podziękowania przekazał naczelnik miasta Jan Białek. Nowym przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej w tajnym głosowaniu wybrano Romana Gościńskiego, radnego dwóch kadencji, zastępcę dyrektora do spraw technicznych w Fabryce Wyrobów Metalowych. Nowo wybranemu przewodniczącemu insygnia władzy przekazał Jerzy Radzio, a naczelnik miasta i Janusz Agdan - pierwszy sekretarz komitetu miejskiego PZPR w Jaworze złożyli serdeczne gratulacje. Roman Gościński wyraził podziękowanie za wybór i za zaufanie, zapewniając zebranych o swojej rzetelności w wypełnianiu obowiązków. Na sesji przyjęto założenia planu społeczno-gospodarczego na lata 1986-1990 oraz miejski plan roczny na 1986 rok. Podczas trwania sesji wicewojewoda legnicki Tadeusz Podwiński na ręce naczelnika dla całego społeczeństwa Jawora przekazał puchar. Nagrodę za udział w telewizyjnym turnieju miast Jawor – Wieluń.

Informacja o ciasteczkach