Rocznica wyzwolenia Jawora

15 lutego 1986 roku w Klubie Relaks odbyła się uroczystość z okazji 41. rocznicy wyzwolenia Jawora.

Na uroczystość przybyli: Jerzy Radzio sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Legnicy, Eugeniusz Tarczyński przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej w Legnicy, delegacja północnej grupy wojsk armii radzieckiej, aktyw partyjny SD i ZSL, licznie w uroczystości wzięli udział mieszkańcy Jawora. Z przemówieniem okolicznościowym wystąpił Roman Gościński przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Jaworze. Podczas tego spotkania wielu zasłużonych obywateli naszego miasta otrzymało odznaczenia państwowe i regionalne. Między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczono Kazimierę Szulc - długoletnią pracownicę administracji państwowej. Medale 40-lecia otrzymali: Janina Baniusiewicz, Stanisław Bar, Henryk Bojanowski, Kazimierz Hrankowski, Halina Połatajko, Jan Rogoziński, Zdzisław Węglewski, Rozalia Wróblewska i inni. Organizatorzy przełamali tradycyjny schemat tej imprezy i po części oficjalnej odbył się turniej tańca towarzyskiego par s-klasowych o puchar wyzwolenia Jawora. Wystąpiły pary dziecięce z jaworskiego klubu tanecznego oraz cztery czołowe pary polskie. Oficjalnego otwarcia turnieju tańca towarzyskiego dokonał zastępca naczelnika miasta Janusz Cholicki. Jarkadiusz Pawlowicz i Iwona Szymańska Pawlowicz występujący z numerem jeden, którzy zwyciężyli w konkursie. Nagrody wyróżnionym wręczali Ryszard Badoń dyrektor Wydziału  Kultury i Sztuki w Legnicy oraz Józef Noworól dyrektor Jaworskiego Ośrodka Kultury. Główną Nagrodę, puchar wyzwolenia dla pary zwycięskiej wręczyli Janusz Agdan pierwszy sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR w Jaworze oraz Roman Gościński przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej.

Informacja o ciasteczkach