PZPR w Jaworze

Jaworska organizacja partyjna skupia w sowich szeregach 1318 członków

rozmieszczonych w 45 zakładowych POP i jednym komitecie zakładowym. Najliczniejsze są w Zakładach Kuzienniczych Maszyn Rolniczych. W kampanii przedzjazdowej wybrano 120. Delegatów na miejską konferencję przedzjazdową, która odbyła się 11 kwietnia 1986 roku w Klubie technika zakładów kuzienniczych. Na konferencję przybyli: Jerzy Szczepaniak i Jerzy Radzio sekretarze komitetu wojewódzkiego PZPR w Legnicy , Henryk Nowak członek egzekutywy KWP…. delegat na dziewiąty zjazd partii, wojewoda legnicki Ryszard Jelonek. W konferencji uczestniczył również delegat na dziewiąty zjazd partii z naszego terenu Aleksander Pruszkowski. Konferencja podjęła uchwałę oraz zaleciła realizacje wniosków wynikających z dyskusji nad programem PZPR oraz wniosków z rozmów indywidualnych. Wybrano również trzynastu delegatów na wojewódzką konferencję przedzjazdową. Zostali nimi: Janusz Agdan, Jerzy Radzio, Jan Białek, Władysław Wojciechów, Marian Nawrocki, Danuta Wośtak, Krystyna Bojanowska, Zdzisław Basara, Jerzy Popławski, Franciszek Cichoński, Zbigniew Dzikowicz, Józef Jusiel oraz Marek Zieliński.

Informacja o ciasteczkach