KRONIKI - 1984 (z txt)

Z wizytą w Pollenie

Środki do prania i mycia, proszki do szorowania, płyny czyszczące i myjące, środki pianotwórcze

do gaszenia pożarów. Któż nie zna produktów jaworskich Zakładów Chemii Gospodarczej Pollena. Dziś, gdy zakład jest jednym z jaworskich potentatów przemysłowych i monopolistą w zakresie produkcji technicznych środków piorących i myjących mało kto pamięta, w jakich prymitywnych warunkach rozpoczynano po wojnie produkcję mydła i proszków do prania w ilości zaledwie 270 ton rocznie. Od tego czasu zakład wielokrotnie rozbudowywano, dbając przy tym w równej mierze o zwiększenie produkcji, tak bardzo potrzebnych wyrobów, jak i o stworzenie załodze jak najlepszych warunków pracy. Wysiłek inwestycyjny zaowocował zwielokrotnieniem i rozszerzeniem asortymentu wytwarzanych wyrobów. Obecnie, blisko 600-osobowa załoga produkuje rocznie 46 tysięcy ton wyrobów w 20-stu asortymentach. Najpopularniejsze z nich to: proszek do pranie E, proszek do szorowania Jawox, pasta BHP, proszek Robot, płyn czyszczący i dezynfekujący Kret. Niestety w ostatnich latach i na Pollenie odbiły się ogólnokrajowe trudności gospodarcze. Ta droga maszyna produkcji zagranicznej stoi właśnie z braków surowców. Liczymy, że zakład szybko przezwycięży te trudności, a my nie będziemy musieli chodzić brudni.

Informacja o ciasteczkach