KRONIKI - 1984 (z txt)

To już 35 lat...

Od 39 lat gospodarujemy w tym mieście. Na miarę naszych możliwości odbudowaliśmy miasto z wojennych zniszczeń i rozbudowujemy je nadal, pozostawiając na trwałe ślady naszej tu obecności. Popatrzmy na niektóre z nich. 14 lutego na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich i Żołnierza Polskiego społeczeństwo miasta oddało cześć tym, którzy za cenę własnego życia przywrócili tę Ziemię do macierzy.

Podczas wyzwolenia miasta i ziemi jaworskiej poległo 600 żołnierzy armii radzieckiej. W imieniu społeczeństwa przemówił przewodniczący miejskiej rady PRON towarzysz Bolesław Iwanowski, a hołd bohaterom złożyło ponad 50 delegacji z jaworskich zakładów pracy, instytucji, szkół i organizacji społecznych. Rocznicę wyzwolenia uczczono uroczystą wieczornicą w Sali teatralnej Jaworskiego Ośrodka Kultury, na którą przybyły władze społeczno- polityczne i społeczeństwo miasta. W wygłoszonym z tej okazji przemówieniu naczelnik miasta Jan Białek powiedział m.in. ,,w roku 40-lecia PRL, w rocznicę wyzwolenia miasta myśli nasze samoistnie sięgają do czasów przeszłych. Do minionej historii naszego narodu, historii wielkich przeżyć, tak bardzo często tragicznych i bolesnych ale jakże chwalebnych w swej istocie. My Polacy, których historia tak okrutnie doświadczyła musimy pamiętać, że te minione 39 lat pokoju zostały okupione morzem krwi żołnierzy polskich i radzieckich. Milionami poległych synów i córek naszego i radzieckiego narodu”. W końcowej części stwierdził: ,,rocznica wyzwolenia miasta tak jak inna wiążąca się z okrucieństwem wojny i późniejszych lat odbudowy, nakazuje chwilę refleksji nad czasem minionym, nad ludźmi, którzy odeszli często w sile wieku tworząc historię nam współczesną, a także nad tymi którzy stracili zdrowie i siły dla dobra naszego kraju”. Uchwałą Rady Państwa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej medalem za udział w wojnie obronnej 1939 roku udekorowano 30 kombatantów, członków związku wojowników o wolność i demokrację, w tym jednego pośmiertnie. Aktu dekoracji dokonali pułkownik Maksymilian Korzeniowski i kapitan Grzegorz Dominik. W części artystycznej wystąpił zespół dziewcząt z Liceum Medycznego w Jaworze pod kierunkiem Adeli Siewickiej. W programie znalazły się pieśni patriotyczne i utwory poetyckie. 

Informacja o ciasteczkach