KRONIKI - 1984 (z txt)

Racje naszego powrotu

Od 1977r. działa Towarzystwo Miłośników Jawora. Główny cel jaki stawia przed sobą

to krzewienie w społeczeństwie serdecznego przywiązania do miasta i miłości do jego pięknych tradycji, pogłębianie troski o jego wygląd, o intensywny rozwój w przyszłości. Już dziś TMJ. przygotowuje się do jubileuszu 750lecia nadania naszemu miastu praw miejskich. Widoczną okolicznościową sesję popularno-naukową zainaugurowano cykl przygotowań do obchodu tej rocznicy. Referaty wygłosili: mgr Jan Rybotycki na temat „Jawor od zarania do 1392r.”, oraz mgr Robert Dwolak na temat „Zagadnienia społeczno-polityczne na terenie Jawora w XVIII i XIXw.”.

Informacja o ciasteczkach