KRONIKI - 1984 (z txt)

Odznaczenia w ZKiMR

Z okazji 40lecia Polski Ludowej na wniosek Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Legnicy

rada państwa przyznała Zakładom Kuzienniczym i Maszyn Rolniczych Order Sztandaru Pracy II klasy. Na uroczystości z tym związanej przybył wicepremier Zbigniew Szałajda w towarzystwie pierwszego sekretarza komitetu wojewódzkiego PZPR Jerzego Wilka, wojewody legnickiego Ryszarda Jelonka oraz pierwszego sekretarza komitetu miejskiego partii Jerzego Radzio. Goście zwiedzili fabrykę, po której oprowadzani byli przez dyrektora naczelnego Mariana Nawrockiego i pierwszego sekretarza komitetu zakładowego Adama Sawickiego. Centralnym punktem uroczystości była akademia w Klubie Technika, podczas której wicepremier Szałajda dokonał dekoracji zakładowego sztandaru jak również wyróżniających się pracowników ZKiMR. Niestety ta ostatnia część mimo sfilmowania ze względów technicznych nie nadaje się do projekcji. Za to twórcy kwartalnika serdecznie przepraszają załogę kuźni.

Informacja o ciasteczkach