KRONIKI - 1984 (z txt)

25 lat S I Inprodus

Jedno z poczesnych miejsc na spółdzielczej mapie naszego regionu zajmuje spółdzielnia inwalidów INPRODUS.

Zakład nastawiony jest przede wszystkim na wykonawstwo elementów znajdujących zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym.

Charakter produkcji zadecydował o tym, że podstawowy sprzęt zakładu w Jaworze stanowią wydziały typowo mechaniczne. Tłocznia, wydział obróbki biurowej i wydział montażu. Ponieważ około ¾ z pół tysięcznej załogi stanowią ludzie niepełnosprawni, na barkach samorządu, kierownictwa, służby medyczno- socjalnej ciążą szczególne obowiązki. Chodzi o to, że zadaniem spółdzielni jest nie tylko produkowanie ale również prowadzenie szczególnej działalności leczniczo- rehabilitacyjnej. Pamięta się również o innych formach opieki nad załogą. Liczne imprezy o charakterze wypoczynkowo- rekreacyjnym czy sportowo- turystycznym, wycieczki, wczasy, sanatoria, pomoc przy zakupie pojazdów przez pracowników z uszkodzeniami narządów ruchu, pomoc w sprawach mieszkaniowych i wiele innych. I oby jeszcze zadbano o potrzeby kulturalne. Istniejący tzw. wydział pracy chronionej jest miejscem gdzie pod specjalną opieką są zatrudnieni pracownicy o szczególnych schorzeniach. Jest miejscem gdzie mimo wielu niedogodności jakie niesie życie znajdują oni swoją pozycję w społeczeństwie. Dużym uznaniem cieszą się masaże. Ćwiczenia usprawniające i inne prowadzone w gabinetach fizykoterapii i odnowy biologicznej. Wielu pracownikom łagodzą dolegliwości zwiększając tym samym życiową aktywność. Tak w skrócie wygląda obraz zakładu, który obchodził w tym roku skromny jubileusz. Bo w tym właśnie roku minęło 25 lat od powołania do życia spółdzielni INPRODUS. Rocznica ta zbiegła się z 30-leciem spółdzielczości inwalidów i 40-leciem Polski Ludowej. Uroczystości, która z tej okazji się odbyła wzięli udział przedstawiciele władz polityczno- gospodarczych miasta, przedstawiciele zrzeszenia spółdzielczości inwalidów oraz załoga. Punktem kulminacyjnym było wręczenie załodze sztandaru. Do wielu życzeń autorzy tej kroniki włączają własne: owocnych następnych 25 lat, oraz otrzymania nowej siedziby przy ul. Kuzienniczej.

Informacja o ciasteczkach